Bí quyết thành công trong kinh doanh (Phần 3)

#1
Bí quyết thành công trong kinh doanh (Phần 3)27. Tại sao phải thành công lại quan trọng hơn việc làm thế nào để thành công?

28. Trên đời ngày không có kẻ ngốc, kể ngốc đều là từ lời nói mà ra, bởi vậy một gia đình luôn có sự động viên và khích lệ là vô cùng quan trọng.

29. Bài học kinh doanh: Phương pháp sử dụng nhân tài là họ có 10 phần tài năng nhưng sẽ không giao cho họ 7 phần công việc mà là ngược lại họ có 7 phần tài năng nhưng sẽ giao cho họ 10 phần công việc như vậy mới có thể kích thích tiềm năng của họ.

30. Ngày hôm nay bắt đầu từ ngày hôm qua, hãy làm những gì quan trọng nhất.
 
Top