Các chữ ký bé ngoan phổ biến

hungk10

New member
Xác minh
#1
Hiện nay giấy khen bé khỏe bé ngoan rất phổ biến trong các trường mầm non, tuy nhiên không phải ai cũng biết những bí mật về giấy khen bé khỏe bé ngoan.

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstorage.googleapis.com%2Fimgvn%2F240624117887.jpg&hash=993c3a36accc6f7ba2f606db5831338f


Các giấy khen bé khỏe bé ngoan được lập ra với mục đích khen thưởng, khuyến khích và động viên các bé có thành tích tốt trong độ tuổi từ 2 đến 5 tuổi đang học ở các trường mầm non. Ngoài ra, giấy khen bé khỏe bé ngoan còn có giá trị to lớn khi chính thức trở thành loại giấy khen dùng trong các cuộc thi bé khỏe bé ngoan dành cho tất cả các em bé trong độ tuổi từ 2 tuổi đến tuổi.
Hiểu đầy đủ về giấy khen bé khỏe bé ngoan
Trước đây, khi chưa có giấy khen bé khỏe bé ngoan, hàng tuần các giáo viên mầm non sẽ trao tặng cho các bé có thành tích tốt, thành tích cao các phiếu bé ngoan, hoặc các hoa điểm 10.
Xem chữ ký bé ngoan tại đây
Phiếu bé ngoan được làm bằng giấy khổ nhỏ, trên phiếu thường có các hình ảnh hoa, mặt trời,… Hầu hết là những hình ảnh nhằm khuyến khích, động viên các em tiếp tục phấn đấu. Còn hoa điểm 10 thường do đích thân các giáo viên làm ra.
Tuy nhiên, với sự phát triển của dân trí và xã hội, những người làm giáo dục cảm thấy phiếu bé ngoan hay hoa điểm 10 không còn phù hợp để khen thưởng và khuyến khích các em tiếp tục phát huy thành tích nữa. Để đáp ứng nhu cầu đó, giấy khen bé khỏe bé ngoan ra đời.
Giai đoạn đầu tiên, giấy khen bé khỏe bé ngoan được dùng để thay thế phiếu bé ngoan và hoa điểm 10. Tuy xét về mặt thủ tục thì giấy khen bé khỏe bé ngoan có vẻ phức tạp hơn những giấy khen bé khỏe bé ngoan lại có ý nghĩa lâu dài hơn rất nhiều phiếu bé ngoan và hoa điểm 10.
Mẫu giấy khen bé khỏe bé ngoan sẽ ghi thông tin của bé bao gồm tên của bé, tuổi, lớp mầm non bé đang học và danh hiệu mà bé đã được trong tuần vừa qua. Những bé đạt được giấy khen cần tiếp tục phát huy thành tích, còn những bé không đạt được giấy khen bé khỏe bé ngoan cần nỗ lưc phấn đấu nhiều hơn nữa.

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstorage.googleapis.com%2Fimgvn%2F6c977f74f6e0.jpg&hash=ebd27764c5f095cb249f17587f30f372


Giai đoạn sau này, khi các cuộc thi lớn nhỏ về bé khỏe bé ngoan xuất hiện, một lần nữa giấy khen bé khỏe bé ngoan lại được nâng cấp lên trở thành mẫu giấy khen chính thức của cuộc thi.
Sử dụng nhiều trong học tập của bé
Trong cuộc thi sẽ có nhiều giải thưởng, tuy nhiên giấy khen bé khỏe bé ngoan vẫn là mẫu giấy khen chính. Các giải thưởng trong cuộc thi bé khỏe bé ngoan này sẽ được sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, sau đó sẽ được điển vào phần “giải thưởng” trên giấy khen bé khỏe bé ngoan.
Mẫu giấy khen bé khỏe bé ngoan được sử dụng trong cuộc thi bé khỏe bé ngoan sẽ bao gồm tên cuộc thi, thời gian cuộc thi diễn ra, tên của bé nhận được giấy khen bé khỏe bé ngoan, lớn học, trường học mà bé đang học, giải thưởng bé nhận được và chữ ký của ban tổ chức cuộc thi bé khỏe bé ngoan.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstorage.googleapis.com%2Fimgvn%2Fc3b008ad66c2.jpg&hash=bbb3f3ea15a4981ebdec4409c1cf4939


Các cuộc thi về bé khỏe bé ngoan ngày càng phổ biến, các bé trong độ tuổi học mãu giáo (tức la từ 2 đến 5 tuổi) sẽ được thể hiện bản thân, tài năng và cách ứng xử của mình trong các cuộc thi này. Các bé thực sự có tài năng sẽ được nhận giấy khen bé khỏe bé ngoan của ban tổ chức cuộc thi.
 
Top