Học cách kinh doanh giỏi (Phần 2)

#1
Học cách kinh doanh giỏi (Phần 2)


44. Làm sao để kinh doanh hiệu quả: Không ai có thể ở trạng thái đỉnh cao mãi mãi được, Vậy làm thế nào để khắc phục tư tưởng thoái trào, ủ rũ và tiêu cực? “Khi bạn gặp phải sự thách thức hãy nghĩ rằng mình đang bay với tốc độ cao nên mới gặp phải lực cản của không khí”. Nếu từ Bắc vào Nam mà bạn đi thật chậm thật chậm sẽ không gặp phải lực cản giống như máy bay đang bay với tốc độ cao được, tuy nhiên nếu như vậy e rằng phải phải bỏ ra rất rất nhiều thời gian bạn mới có thể đến được đích.

45. Không bị người khác đố kỵ thì chỉ là kẻ tài hèn sức mọn mà thôi.

46. Một môi trường tốt sẽ giống như một cái lò thông gió.
 
Top