Học nghiệp vụ tư vấn du học tại TP HCM

#1
TB CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG CHỨNG CHỈ TƯ VẤN DU HỌC TẠI HÀ NỘI & HỒ CHÍ MINH

Thực hiện chính sách của Bộ giáo dục và Đào tao về c.trương chuẩn hóa đội ngũ cb về nhiệm vụ tư vấn Du học. Căn cứ vào thông tư 29/2013/TT-BGDĐT ngày 25/07/2013 về việc ban hành Ctr đt NV tư vấn du học. TB tổ chức lớp nghiệp vụ tư vấn du học tại Hà Nội và Sài Gòn.

CC NV TVDH là đk cần và đủ đối với GĐ], nhân viên tư vấn và các tổ chức dv tv du học trên toàn quốc.


I. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ BỒI DƯỠNG TV DU HỌC?
+Người VN và người nước ngoài tham gia dịch vụ tvdh.
+Những đối tượng có nhu cầu bồi dưỡng kiến thức, bồi dưỡng ngh.vụ, nâng cao kĩ năng tổ chức và thực hiện h.động d.vụ tư vấn d.học.
*Người nước ngoài muốn tham gia lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ TVDH thì phải có chứng nhận trình độ TV dành cho người nước ngoài theo quy định hiện hành.

II, ND BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC.
Nội dung bồi dưỡng nâng cao ngh.vụ tvdh được đào tạo theo nội dung của thông tư 29/2013/TT-BGDĐT ban hành ngày 25/07/2013 về N.dung đào tạo nghiệp vụ tvdh.
I NỘI DUNG BẮT BUỘC
Chuyên đề 1: Tổng quan C.sách & P.luật về giáo dục.
Chuyên đề 2: Hệ thống g.dục VN và một số nước trên T.giới.
Chuyên đề 3: Nghiệp vụ TVDH.
Phương pháp tư vấn du học
Trách nhiệm nghề nghiệp trong qtr thực hiện hoạt động DVTVDH.
Quản Lý và hỗ trợ lưu h.sinh.
Thảo Luận.
II NỘI DUNG TỰ CHỌN (chọn 2 trong 4 nội dung)
- Tổ chức s.kiện g.dục QT
- Phát triển giáo duc thế giới
- Hồ sơ tài chính và thị thực D.học.
- Giải quyết tranh chấp
- Làm bài sát hạch kết thúc chuyên đề 3
THI KẾT THÚC KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC
* Sau khi học xong, hv được cấp CC: “Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học” theo đúng quy định của Bộ Giao dục & đào tạo có g.trị trên cả nước.

III, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TVDH.
+ Đơn ĐK (theo quy định)
+ 4 ảnh cỡ 3×4
+ Giay CMT/Thẻ căn cước photo công chứng.
IV, HỌC PHÍ & TT LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ HỌC
- H.phí: 2,500,000đ/học viên.

Cô có thể đky tham dự ngay bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học tại: Hà Nội và Hcm, nhận đào tạo theo HĐ.

NHẤC ĐIỆN THOẠI LÊN LIÊN HỆ HOTLINE 0982868610 ĐỂ ĐK KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TVDH TRÊN CẢ NƯỚC.
GỌI: Ms Nghiêm Nhung- 0982 86 86 10(P.đào tạo).
 
Top