Hướng dẫn các quá trình học bảo lưu

hungk10

New member
Xác minh
#1
Thế nhưng khi nhắc đến vấn đề cần làm những thủ tục gì thì hầu hết mọi người đều chuẩn bị thiếu hồ sơ hay làm không đúng cách mang lại kết quả không như mong muốn mà còn tốn thời gian.

Xem thêm thủ tục tại đây

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi2.wp.com%2Fthutucdangky.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2Fdieu-kien-bao-luu-ket-qua-hoc-tap-2.jpg%3Fresize%3D550%252C289%26ssl%3D1&hash=7a2310a5c3b88483bf4c8311af44be4a


Những hồ sơ, thủ tục bảo lưu đại học cần chuẩn bị
– Đơn xin bảo lưu kết quả học tập theo mẫu của nhà trường bạn đang học

– Xin kết quả học tập – bảng điểm đến thời điểm đang học tại Phòng đào tạo của trường


Điều kiện bảo lưu kết quả học tập và những giấy tờ chứng minh

  • Trong trường hợp tình trạng sức khỏe không tốt: cần phải có hồ sơ bệnh án có xác nhận của tuyến huyện trở lên
  • Trong trường hợp vì những nhu cầu cá nhân: cần đáp ứng những điều kiện sau: phải học ít nhất một học kỳ, kèm theo bảng điểm đến thời gian viết đơn tạm nghỉ có xác nhận của Khoa
  • Trong trường hợp đi nghĩa vụ quân sự: cần phải có quyết định điều động của Ban chỉ huy quân sự
Quy trình thực hiện quá trình bảo lưu
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi2.wp.com%2Fthutucdangky.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2Fdieu-kien-bao-luu-ket-qua-hoc-tap-3.png%3Fresize%3D640%252C488%26ssl%3D1&hash=fe195760263e32898a212efbfe17140f
Đơn bảo lưu kết quả học tập
– Sinh viên nộp đơn xin bảo lưu kết quả đã được Trưởng khoa ký và có xác nhận đồng ý đến phòng Công tác sinh viên.

– Phòng công tác sinh viên có nhiệm vụ tổng hợp danh sách và chuyển hồ sơ đến Phòng kế hoạch tài chính để tính mức đền bù kinh phí đào tạo.


– Phòng công tác sinh viên sẽ chuyển hồ sơ đến phòng quản lý đào tạo để hoàn chỉnh hồ sơ và soạn báo cáo, quyết định trình cho Hiệu trưởng để Hiệu trưởng xem xét và ra quyết định bảo lưu kết quả hay không.

– Và chỉ khi có quyết định của Hiệu trưởng hay nhà trường trên văn bản mà sinh viên giữ 1 bản, mỗi đơn vị liên quan trong trường giữ một bản thì sinh viên mới đủ điều kiện bảo lưu kết quả học tập và tạm thời nghỉ.

Thời gian giải quyết thủ tục bảo lưu kết quả
Sau khi làm việc xong với phòng kế hoạch tài chính về mức đền bù kinh phí thì Phòng công tác sinh viên sẽ hoàn chỉnh mọi hồ sơ nộp cho Hiệu trưởng phê duyệt chậm nhất là 3 này làm việc

Và trong thời hạn chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày nhận được tất cả hồ sơ hợp lệ thì cán bộ phòng công tác sinh viên sẽ có nhiệm vụ trả kết quả cho sinh viên.

Thời hạn bảo lưu kết quả học tập là bao lâu?
Thông thường thời hạn bảo lưu tối đa với sinh viên

  • Hệ đại học chính quy là 2 năm
  • Hệ liên thông đại học chính quy hoặc văn bằng 2 là 1 năm
Tuy nhiên có thể sẽ không chính xác ở một số trường. Vì vậy, bạn nên tìm hiểu kĩ hoặc hỏi trực tiếp tại phòng đào tạo của trường để có thông tin chính xác nhất.

Lưu ý cần quan tâm
Trước khi kết thúc thời gian bảo lưu kết quả học tập sinh viên cần đến trường trình diện và viết đơn nhập học lại sau quá trình bảo lưu theo mẫu nộp về Khoa để Trường sẽ có quyết định cho sinh viên nhập học lại và sẽ bố trí những lớp học phù hợp.

Ngoài ra sinh viên cần phải tự chịu và chủ động mình giải quyết những phát sinh trong việc bảo lưu kết quả học tập. Chính vì thế sinh viên cũng chỉ nên bảo lưu kết quả học tập khi gặp phải vấn đề gì đó quá mức nghiêm trọng.
 
Top