Kinh nghiệm để bạn khởi nghiệp kinh doanh đơn giản (Phần 1)

#1
Kinh nghiệm để bạn khởi nghiệp kinh doanh đơn giản (Phần 1)51. Làm cách nào để giàu? Hãy nhớ rằng áp lực của bất cứ ai đều không thể khiến bạn sụp đổ, chỉ có áp lực từ chính bản thân bạn mới hủy hoại chính bạn. Bạn phải luôn tự điều chỉnh tâm hồn của mình. Âm nhạc, điện ảnh luôn có lợi ích rất lớn trong việc điều chỉnh tâm hồn, dùng âm nhạc để điều trị nỗi đau của mình.

52. Là người nhất định phải luôn khắc phục và tiết chế sự uể oải và chán trường.

53. Không có thất bại chỉ có không nỗ lực cố gắng, hãy khắc phục cản lực một cách tinh tế và khéo léo nhất.
 
Top