Kinh nghiệm khởi nghiệp kinh doanh (Phần 3)

#1
Kinh nghiệm khởi nghiệp kinh doanh (Phần 3)
67. Kim Tứ Đồ S là chỉ những người làm tự do, là những người làm nghiệp vụ thu nhập bằng tiền thưởng. Khi mới bắt đầu xây dựng đường đi, khiến người tiêu dùng trở thành người bán hàng, khiến người bán hàng trở thành người lãnh đạo, quản lý. Nếu không biết bán hàng đồng nghĩa với việc không biết kiếm tiền.

68. Học cách kinh doanh giỏi: đi va chạm, nói ra và thu tiền về.

69. Cách kinh doanh thành công đó là: thai thác nguồn khách hàng, ký kết nghiệp vụ kinh doanh.

70. Khách hàng nói “không” là chuyện rất bình thường. Khó khăn lớn nhất trong kinh doanh là ở sự can đảm.
 
Top