Kinh Nghiệm Kinh Doanh Cho Người Khởi Nghiệp (Phần 3)

#1
Kinh Nghiệm Kinh Doanh Cho Người Khởi Nghiệp (Phần 3)


17. Làm thế nào để phân biệt bạn bè, lựa chọn bạn bè, chiến hữu hay kẻ thù? Làm thế nào để lựa chọn môi trường, tạo dựng môi trường?

18. Biết học quan trọng hơn cả việc chăm học và muốn học. “Nói người chẳng ngẫm đến ta, Cái gương tày liếp để mà soi chung”. Hãy thử đi dạy người khác những thứ mà bạn muốn học.

19. Mỗi một quyết định không cách xa thì sẽ gần thành công. Tư tưởng quyết định thái độ, thái độ quyết định ngôn ngữ, ngôn ngữ quyết định hành vi, hành vi tạo dựng thói quen, thói quen hình thành tính cách, tính cách quyết định vận mệnh.

20. Vất vả không hề đáng sợ, đáng sợ nhất là vất vả không có giá trị.
 
Top