Mách bạn xin giấy phép trung tâm ngoại ngữ

hungk10

New member
Xác minh
#1
Sở giáo dục và đào tạo tiếp nhận hồ sơ xin thành lập trung tâm ngoại ngữ – tin học thuộc tỉnh, thành phố; trung tâm ngoại ngữ – tin học thuộc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường đào tạo, bồi dưỡng, nghiệp vụ của các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp có trụ sở đóng tại địa phương.

Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, sở giáo dục và đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế, nếu đủ điều kiện quy định tại Điều 8 của Quy chề này thì trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hoặc giám đốc sở giáo dục và đào tạo theo sự ủy quyền Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thành lập trung tâm.

– Phòng (ban), tổ chức của trường đại học, cao đẳng tiếp nhập hồ sơ đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ – tin học thuộc trường. Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Phòng tổ chức thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế, nếu đủ điều kiện quy định tại Điều 8 của Quy chế này thì trình Hiệu trưởng trường ra quyết định thành lập.

Trung tâm ngoại ngữ – tin học thuộc trường đại học, cao đẳng chỉ mở lớp ở trong địa điểm của trường, nếu mở lớp ở ngoài địa điểm của trường thì phải đăng ký hoạt động với sở giáo dục vào đào tạo sở tại và chịu sự kiểm tra, giám sát của sở.

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fssl.latcdn.com%2Fimg%2FS19yGUg1L-mo-trung-tam-ngoai-ngu-tin-hoc-1.jpg&hash=88abae1d2df401457d2e24cd7973f7cd


b. Cách thức thực hiện xin giấy phép trung tâm ngoại ngữ
– Trụ sở cơ quan hành chính.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ xin cấp phép hoạt động trung tâm
Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Tờ trình xin thành lập trung tâm;

– Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:

+ Mục đích, yêu cầu thành lập trung tâm;

+ Tên trung tâm, địa chỉ, số điện thoại, Email, Fax;

+ Dự kiến các chương trình giàng dạy, quy mô học viên trong năm đầu và ba năm tiếp theo;

+ Bản thuyết minh về các điều kiện thành lập trung tâm, trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê) đất, nhà, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành và nguồn tài chính đáp ứng được yêu cầu theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này;

+ Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng (họ tên, năm sinh, trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo, chức vụ hiện tại, cơ quan công tác);

+ Bản thống kê về cơ sở vật chất, phòng học, phòng thực hành và các trang thiết bị, phương tiện, học liệu;

– Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm;

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết

– 60 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

đ. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

– Cơ quan thực hiện: Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp tỉnh.

– Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở giáo dục và đào tạo.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

– Cá nhân.

– Tổ chức.

g. Mẫu đơn, mẫu tờ khai

– Không.

h. Phí, lệ phí

– Không.

i. Kết quả của thủ tục hành chính

– Giấy phép.

k. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính

– Không.
 
Top