THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN – CỔ PHẦN CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Quantran

New member
#1
THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN – CỔ PHẦN CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Đối với Công ty có nguồn vốn trong nước, khi có sự thay đổi về vốn góp; thay đổi thành viên hiện hữu hoặc tiếp nhận vốn góp mới từ Nhà đầu tư mới tham gia. Doanh nghiệp chỉ cần thực hiện các thủ tục theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014. Tuy nhiên, đối với Nhà đầu tư nước ngoài muốn mua lại phần vốn góp/cổ phần trong Công ty tại Việt Nam phải tiến hành đăng ký văn bản chấp thuận góp vốn/mua lại phần vốn góp theo quy định tại Luật đầu tư.
Cở sở pháp lý cơ bản:
  • Luật đầu tư 2014 quy định về Luật đầu tư
  • Luật doanh nghiệp 2014 quy định về Luật doanh nghiệp
  • Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định và hướng dẫn về thủ tục đăng ký Đầu tư
  • Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định và hướng dẫn về thủ tục đăng ký Doanh nghiệp
  • Nghị định 78/2015/NĐ-CP sửa đổi và hướng dẫn về thủ tục đăng ký Doanh nghiệp
  • Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về thủ tục đăng ký doanh nghiệp
ĐIỀU KIỆN VÀ HÌNH THỨC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp:
Quy định tại Khoản 1 Điều 25 Luật Đầu tư 2014
Điều 25. Hình thức và điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

1. Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn vào tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:
a) Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần;
b) Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;
c) Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.
Hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp:
Quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật Đầu tư 2014

2. Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:
a) Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;
b) Mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn;
c) Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh;
d) Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản này.
PHÍ DỊCH VỤ VÀ THỜI GIAN HOÀN THÀNH

Góp vốn/mua cổ phần (áp dụng cho những lĩnh vực theo cam kết WTO)

ĐỐI VỚI CÁ NHÂN
LĨNH VỰC KINH DOANH
PHÍ DỊCH VỤ
THỜI GIAN

Áp dụng tất cả các lĩnh vực
400 USD
25 ngày làm việc
ĐỐI VỚI TỔ CHỨC
Áp dụng tất cả các lĩnh vực
500 USD
25 ngày làm việc​
Lưu ý: Phí trên đã bao gồm toàn bộ lệ phí cấp phép, phí dịch thuật tài liệu
KẾT QUẢ BÀN GIAO
Bản chính giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Văn bản chấp thuận góp vốn/mua lại phần vốn góp
Lưu ý: Phí dịch vụ trên đã bao gồm:​
Toàn bộ lệ phí nhà nước
Tài liệu dịch thuật công chứng
Xuất Hóa đơn GTGT

Tất cả các chi phí khác nếu có phát sinh LUẬT BISTAX hoàn toàn tự chịu trách nhiệm và chi trả.



QUY TRÌNH LÀM VIỆC

Tiếp Nhận Thông Tin => Tư Vấn Trực Tuyến/Email/Điện Thoại/Trực Tiếp => Ký Hợp Đồng Dịch Vụ => Chuẩn Bị/Soạn Thảo Tất Cả Các Tài Liệu Theo Yêu Cầu => Thực Hiện Các Thủ Tục Với Cơ Quan Cấp Phép => Bàn Giao Kết Quả
 
Top