THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Quantran

New member
#1
THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯTheo Khoản 1 Điều 40 Luật Đầu Tư quy định “Khi có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”.Cở sở pháp lý cơ bản:

  • Luật đầu tư 2014 quy định về Luật đầu tư
  • Luật doanh nghiệp 2014 quy định về Luật doanh nghiệp
  • Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định và hướng dẫn về thủ tục đăng ký Đầu tư
  • Nghị định 108/2018/NĐ-CP quy định và hướng dẫn về thủ tục đăng ký Doanh nghiệp
TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU

Trường hợp 1: Nhà đầu tư thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận đầu tư mà không thay đổi nội dung trên giấy đăng ký doanh nghiệp.

Bước 1: Đăng ký trực tuyến về thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư tại Website CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Bước 2: Nộp hồ sơ tại quầy tiếp nhận hồ sơ (Bộ phận một cửa) nơi cơ quan cấp phép cho Doanh nghiệp.

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 2 Điều này, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư

Trường hợp 2: Nhà đầu tư Chuyển nhượng/góp vốn; thay đổi Thành viên/Cổ đông góp vốn; thay đổi Vốn góp dẫn đến thay đổi các nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bước 1: Doanh nghiệp trực tiếp nộp văn bản đăng ký Góp vốn/mua Cổ phần/Phần vốn góp gửi đến Cơ quan cấp phép.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điểm a Khoản này, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài và thông báo cho nhà đầu tư

Bước 2: Sau khi nhận được thông báo chấp thuận góp vốn/chuyển nhượng/mua lại phần vốn/Cổ phần theo quy định. Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thực hiện thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.

DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ TẠI LUẬT BISTAXNỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
PHÍ DỊCH VỤ
THỜI GIAN
Cá nhân
Tổ chức
Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án
800 USD
1.000 USD
15 ngày làm việc
Thay đổi vốn đầu tư
1.000 USD
1.500 USD
30 -35 ngày làm việc
Góp vốn/Chuyển nhượng
1.200 USD
1.700 USD
30 -35 ngày làm việc
CHI PHÍ TRÊN ĐÃ BAO GỒM
Toàn bộ lệ phí cấp phép
Dịch thuật tài liệu sang ngôn ngữ theo yêu cầu
Hóa đơn GTGT
Hồ sơ giao nhận tận nơi theo yêu cầu

 
Top